Publikasjoner


utgaver

    ︎
    ︎
    ︎
    ︎
    ︎
    ︎ KonferanseBergen Assembly


Instagram / Facebook / Twitter

Personvern
MarkDebt Verses | Vers om Gjeld
| 赋债NO / EN

NOK 450,00
Selges gjennom Northing →


Vi lever i en verden som er bygget på gjeld: Ved å ta opp lån kan man få utdannelse, starte en bedrift og skaffe seg tak over hodet. På den positive siden kan vi også se på gjeld som en forpliktelse vi har overfor hverandre, som forsterker samfunnsveven. Miriam Stoney utforsker de mange formene for gjeld i et nytt dikt skrevet for Yasmine og Heptaederets syv sider, utgitt av Kinakaal Forlag.

I diktet Vers om gjeld låner Stoney fra både eldgamle og nåtidige fortellinger fra hele verden, så vel som trivia, populærkultur og psykoanalytisk og kritisk teori. Diktet undersøker ulike sider av gjeld og det å ha gjeld, og hvilken rolle det spiller for relasjoner, økonomi, moral og kreativitet. Verket er skrevet fra Sannsigerens perspektiv, og forteller en historie om formuleringer, (mis)forståelser og oppfatninger rundt gjeld. Stoneys tekst utforsker hvordan gjeld er en slags forbannelse (slik som en sannsiger kan kaste), og hvordan kredit og debet er grunnleggende trossystemer vi organiserer oss etter.

Relasjonen vi har til fortid, nåtid og fremtid formes av gjeld: Ting vi skylder, eller ting andre skylder oss, gjør ofte at vi bekymrer oss for fremtiden. Kan en kanskje si at gjeld gjør oss i stand til å forutsi fremtiden?


Kunstnerbiografi

Miriam Stoney jobber først og fremst med tekst for å utforske hvordan vår egenart kan konstrueres, og trossystemene som former oss. Som en del av en utvidet skrivepraksis samarbeider Stoney ofte med andre, og inkluderer lyd, fotografi og projiserte bilder i forestillinger og installasjoner.

Stoney studerte ved University of Oxford, Bartlett School of Architecture ved UCL og Academy of Fine Arts i Wien. Hennes første separatutstilling var i 2021 på Kevin Space i Wien, Indebtedness: Die Haftung der Geschenknehmenden (Gjeld: gavemottakerens byrde). I dette verket brukte Stoney tekst, fotografi, skulptur og lyd for å undersøke nostalgi, historisk sannferdighet og alternative modeller for å tenke på oss selv både i nået og i fremtiden. Som en øvelse i ikke-lineær historiefortelling, og ved bruk av idiomer og særegenheter i dagligtalen, utforsket hun subjektiv, generasjonsoverskridende og kjønnsbasert historiografi.

Utstillingen inneholdt verk som spenner fra svart-hvitt-bilder av hjembyen Scunthorpe til installasjoner av bøker basert på feministisk, antikapitalistisk og dekolonialistisk tenkning pakket ned i bittesmå senger. Utstillingens tittel er et vink til Stoneys interesse for ordlek, den dobbelte betydningen av gjeld som gjensidig avhengighet som er både kulturelt og økonomisk forankret – både gjeldskulturen som understøtter hvor vanskelig klassereise kan være, spesielt i Storbritannia, og en interseksjonell selvrefleksjon av å være en del av en diaspora – samt arvede familietraumer, som både er dypt personlige, men også intergenerasjonelt og historisk forankret.

Stoney mottok Broken Dimanche Press Writing Prize i 2020.

 
Ser du noe du liker?
Besøk oss i våre lokaler i Halfdan Kjerulfs gate 4, 5017 Bergen,
eller bestill gjennom:
post@bergenassembly.no

Halfdan Kjerulfs gate 4
5017 Bergen


Mandag—Fredag
11:00–17:00

Imprint

ISBN
978-82-690989-8-3
182 mm x 256 mm
Innbundet
Norsk, engelsk, kinesiskRedaktør:
Karl Clemens Kübel
Bokdesign:
Ben Wenhou Yu
Design-koordinator:
Yilei Wang,
Yanrong Pan

© Kinakaal Forlag
© Bergen Assembly
© Miriam Stoney

Publisert av 
Kinakaal Forlag i kontekst av Bergen Assembly 2022.