utgaver

    ︎
    ︎
    ︎
    ︎
    ︎ KonferanseBergen Assembly


Instagram / Facebook / TwitterMark

Monday Begins
on Saturday


2013-Nettside  →

NO / EN


Monday Begins on Saturday tok tittelen fra en sovjetisk sci-fi roman av Arkady og Boris Strugatsky om et fiktivt forskningsinstitutt bemannet av en broket samling av eventyrvesener og forstyrrede forskere som prøver å løse problemet med menneskelig lykke gjennom magi. Prosjektet var en kritisk meditasjon om potensialer og fallgruver ved den stadig mer allestedsnærværende, men samtidig unnvikende forestillingen om "kunstnerisk forskning".

Den første utgaven av Bergen Assembly forsøkte å lese denne fortellingen gjennom en litterær og intellektuell omarbeiding og aktualisering av romanen. Convenerne arbeidet med en rekke nye bestillingsverk spesifikke for utstillingen, i kombinasjon med samlinger av historisk materiale, fragmenter fra litteratur og kvasifiktive kuratoriske kommentarer. Monday begins on Saturday ble realisert som en samling av fiktive forskningsinstitutter – med referanse til avsnittene i romanen – hvert institutt ble realisert i ulike institusjoner i Bergen. Instituttene korresponderte ikke direkte til romanen, men dannet tilsammen et visuelt essay med ganske vridde analogier, som undersøkte forestillingen om kunstnerisk forskning fra uventede vinkler. Prosjektet søkte å bryte ned skillene mellom kunsthistorie og kunstskaping, kunstner og kurator.

Utstillingen besto av 11 institutter, fordelt på 11 visningssteder i Bergen:


Utstillinger og arrangementer:
31.08 — 27.10.2013


Nettside (2013)

Convenere:
Ekaterina Degot
David Riff 

Institute of the Disappearing Future

        Med forskning og arbeider av Kiluanji Kia Henda, Ilya og Emilia Kabakov, Konstanze Schmitt, Pelin Tan og Anton Vidokle, Ritwik Ghatak, Uriel Orlow, Ivan Melnychuk og Oleksandr Burlaka — Grupa Predmetiv, Minze Tummescheit og Arne Hector — cinéma copains, Mariusz Tawian kunstnere fra Gnezdo Group, og sovjetiske pressefotografier fra 1960-tallet.

Institute of Anti-Formalism

        Med forskning og arbeider av Tomás Gutiérrez Alea, Aeron Bergman og Alejandra Salinas, Władysław Strzemiński, Ada Rybachuk og Volodymyr Melnychenko, Carlfriedrich Claus, Anna Oppermann, Dmitry Gutov og Ane Hjort Guttu.

Institute of Tropical Fascism

        Med forskning og arbeider av Inti Guerrero.

Institute of Imaginary States

        Med forskning og arbeider av Lars Cuzner og Fadlabi, IRWIN og NSKSTATE.COM, Jumana Manna og Sille Storihle, Eduardo Molinari — Archivo Caminante (i samarbeid med Azul Blaseotto, Ana Broccoli, Ala Plastica og Hernan Cardinale), Pavel Pepperstein, Maxim Spivakov, Pyotr Subbotin-Permyak og Urban Fauna Laboratory.


Institute of Defensive Magic

        Med forskning og arbeider av Dimitri Venkov (i samarbeid med Antonina Baever), Pedro Gómez-Egaña, Roee Rosen, Clemens von Wedemeyer og Stephan Dillemuth.

Institute of Perpetual Accumulation

        Med forskning og arbeider av Mrinal Sen, Andreas Siekmann og Alice Creischer, og Yuri Leiderman & Andrey Silvestrov.

Institute of Pines and Prison Bread

        Med forskning og arbeider av Aleksandr Rodchenko, Wong Men Hoi og Imogen Stidworthy.

Institute of Love and the Lack Thereof

        Med forskning og arbeider av Chto Delat, Keti Chukhrov og Francis Hunger.

Institute of Lyrical Sociology

        Med forskning og arbeider av Olga Chernysheva, Josef Dabernig og Dora García.

Institute of Zoopolitics

        Med forskning og arbeider av Jan Peter Hammer og Bergen Assembly Reading Room.

Institute of Political Hallucinatios

        Med en film av Christian von Borries.