Publikasjoner


utgaver

    ︎
    ︎
    ︎
    ︎
    ︎
    ︎ KonferanseBergen Assembly


Instagram / Facebook / Twitter

Personvern
Mark

Monday Begins
on Saturday


2013-Nettside →

NO / EN


Monday Begins on Saturday tok tittelen fra en sovjetisk sci-fi roman av Arkady og Boris Strugatsky om et fiktivt forskningsinstitutt bemannet av en broket samling av eventyrvesener og forstyrrede forskere som prøver å løse problemet med menneskelig lykke gjennom magi. Prosjektet var en kritisk meditasjon om potensialer og fallgruver ved den stadig mer allestedsnærværende, men samtidig unnvikende forestillingen om "kunstnerisk forskning".

Den første utgaven av Bergen Assembly forsøkte å lese denne fortellingen gjennom en litterær og intellektuell omarbeiding og aktualisering av romanen. Convenerne arbeidet med en rekke nye bestillingsverk spesifikke for utstillingen, i kombinasjon med samlinger av historisk materiale, fragmenter fra litteratur og kvasifiktive kuratoriske kommentarer. Monday begins on Saturday ble realisert som en samling av fiktive forskningsinstitutter – med referanse til avsnittene i romanen – hvert institutt ble realisert i ulike institusjoner i Bergen. Instituttene korresponderte ikke direkte til romanen, men dannet tilsammen et visuelt essay med ganske vridde analogier, som undersøkte forestillingen om kunstnerisk forskning fra uventede vinkler. Prosjektet søkte å bryte ned skillene mellom kunsthistorie og kunstskaping, kunstner og kurator.

Utstillingen besto av 11 institutter, fordelt på 11 visningssteder i Bergen:


Institute of the Disappearing Future

Med forskning og arbeider av Kiluanji Kia Henda, Ilya og Emilia Kabakov, Konstanze Schmitt, Pelin Tan og Anton Vidokle, Ritwik Ghatak, Uriel Orlow, Ivan Melnychuk og Oleksandr Burlaka — Grupa Predmetiv, Minze Tummescheit og Arne Hector — cinéma copains, Mariusz Tawian kunstnere fra Gnezdo Group, og sovjetiske pressefotografier fra 1960-tallet.

Institute of Anti-Formalism

Med forskning og arbeider av Tomás Gutiérrez Alea, Aeron Bergman og Alejandra Salinas, Władysław Strzemiński, Ada Rybachuk og Volodymyr Melnychenko, Carlfriedrich Claus, Anna Oppermann, Dmitry Gutov og Ane Hjort Guttu.

Institute of Tropical Fascism

Med forskning og arbeider av Inti Guerrero.

Institute of Imaginary States

Med forskning og arbeider av Lars Cuzner og Fadlabi, IRWIN og NSKSTATE.COM, Jumana Manna og Sille Storihle, Eduardo Molinari — Archivo Caminante (i samarbeid med Azul Blaseotto, Ana Broccoli, Ala Plastica og Hernan Cardinale), Pavel Pepperstein, Maxim Spivakov, Pyotr Subbotin-Permyak og Urban Fauna Laboratory.

Institute of Defensive Magic

Med forskning og arbeider av Dimitri Venkov (i samarbeid med Antonina Baever), Pedro Gómez-Egaña, Roee Rosen, Clemens von Wedemeyer og Stephan Dillemuth.

Institute of Perpetual Accumulation

Med forskning og arbeider av Mrinal Sen, Andreas Siekmann og Alice Creischer, og Yuri Leiderman & Andrey Silvestrov.

Institute of Pines and Prison Bread

Med forskning og arbeider av Aleksandr Rodchenko, Wong Men Hoi og Imogen Stidworthy.

Institute of Love and the Lack Thereof

Med forskning og arbeider av Chto Delat, Keti Chukhrov og Francis Hunger.

Institute of Lyrical Sociology

Med forskning og arbeider av Olga Chernysheva, Josef Dabernig og Dora García.

Institute of Zoopolitics

Med forskning og arbeider av Jan Peter Hammer og Bergen Assembly Reading Room.

Institute of Political Hallucinatios

Med en film av Christian von Borries.

Utstillinger og arrangementer:
31.08 — 27.10.2013Convenere
Ekaterina Degot
David Riff 


Bergen Assembly 2013-team
Evelyn Holm
Direktør

Agatha Wara
Prosjektleder

Ida Rødsand
Administrativ koordinator

Per Rutledal
Prosjektskoordinator

Kamilla S. Mathisen
Praktikant

Ariel Mitchell
Praktikant

Christoph Platz
Utstillingsleder

Anya Pantuyeva
Kuratorassistent

Peter Schloss
Teknisk leder

Sturla Heggdalsvik Produksjonsassistent

Clemens Alban Ottenhausen
Produksjonsassistent

Lona Hansen
Praktikant

Jill Winder
Leder for forskning & publikasjoner

Anya Pantuyeva
Redaksjonell assistanse & korrektur 

Leah Whitman-Salkin Redaksjonell assistanse & korrektur

Henriette Gallus Kommunikasjonssjef

Melanie Räuschel Kommunikasjonsassistent

Sivan H. Malberger Kommunikasjonsassistent

Arash Shahali
Praktikant

Monika Zak
Praktikant

Mei Szetu Arrangementskoordinator

Erling Thorvaldsen
Interne arrangementer

Celine Amundsen
Formidlingsleder

Mayra E. Henríquez Formidlingsleder/
Kunsterisk koordinator

Elisabeth Petch Formidlingsassistent


Teknisk team
Jacob Alrø
Mattias Arvastsson
Fredrik Berberg
Johannes Engelsen Espedal
Johnny Herbert
Anders Elsrud Hultgreen
Gabriel Kvendseth
Dillan Marsh
Bjørn Mortensen
Nina Skarsbø
Emil Skousen


Kunsterisk råd 
Ute Meta Bauer
Ina Blom
Ingar Dragset
Bruce W. Ferguson
Maria Hlavajova
Ranjit Hoskote
Solveig Øvstebø


Styre
Petter Snare
Stein Olaf Onarheim
Bodil Friele
Marieke van Hal
Arne Rygg