utgaver

    ︎
    ︎
    ︎
    ︎
    ︎ Konferanse
Bergen Assembly
abonner


Instagram / Facebook / TwitterMark

Side Magazine ︎︎︎ Kjøp eller abonner

       Side Magazine er tenkt som et sted for utforskning i forkant av den fjerde utgaven av Bergen Assembly, som har Saâdane Afif som convener. Side Magazine er dedikert til de syv rollene i skuespillet Heptaederet, skrevet av den franske poeten, essayisten og akademikeren Thomas Clerc i 2016. Rollene, i den rekkefølgen de opptrer, er Professoren, Lurendreieren, Mopedisten, Sannsigeren, En Akrobater, Kullmannen og Turisten.

        Ansvarlig redaktør for Side Magazine er Yasmine d’O., kurator for den kommende utgaven av Bergen Assembly.

          Yasmine d’O. om rollene, “Jeg gjør meg nå kjent med de syv rollene i Heptaederet, jeg utforsker dem og blir kjent med dem gjennom deres underlige navn. De vil så bli ledetrådene som gir retning til de syv utstillingene den fjerde utgaven av Bergen Assembly skal bestå av. For å ikke sette ut alene på denne stimulerende reisen, inkluderer jeg andre stemmer i min utforskning. Jeg ser på Side Magazine som et verktøy for en poetisk forutanelse av det som skal komme, hvis du forstår hva jeg mener. Det er hverken et kunstmagasin eller et akademisk tidsskrift. Det er derimot ment å kroppsliggjøre de syv sidene av Heptaederet, og gi fysisk form til spørsmålene de stiller.”

          Side Magazine vil utkomme i syv utgaver under oppkjøringen til Bergen Assembly 2022, som åpner 8. september. De syv utgavene vil sammen med en åttende spesialutgave fungere som utstillingskatalog.


Professoren        Den første utgaven av Side Magazine er viet rollefiguren Professoren. Utgaven inneholder syv artikler, som på hver sin måte utforsker Professorens identitet, posisjon og rolle. Bidragsyterne til denne utgaven er blant andre Uli Aigner og Valérie Chartrain, Jörg Heiser, Christian Nyampeta, Lili Reynaud-Dewar og Yasmine d'O., Tatiana Rybaltchenko, Marjorie Senechal, and Vivian Slee.

        Redaksjonskomiteen for den første utgaven er Saâdane Afif, Anna Bühler, Alix Chambaud, Louisa Elderton, Ingrid Haug Erstad, Jonas von Lenthe, John McKiernan, Yasmine d’O., Tatiana Rybaltchenko og Pit Stenkhoff.

︎︎︎ Kjøp eller abonner
NO / EN
Tilgjengelig nå: Professoren
︎︎︎ Kjøp eller abonner
Ansvarlig redaktør: Yasmine d’O.
Konsept: Saâdane Afif
Sjefredaktør: Louisa Elderton
Medvirkende redaktør: Jonas von Lenthe
Redaksjonskoordinator: Alix Chambaud
Researchassistent: Tatiana Rybaltchenko
Korrektur: Hannah Satz
Grafisk design: Neue Gestaltung  


Side Magazine utgis av Wirklichkeit Books