Publikasjoner


utgaver

    ︎
    ︎
    ︎
    ︎
    ︎
    ︎ KonferanseBergen Assembly


Instagram / Facebook / Twitter

Personvern
Mark
NO / EN  

Ute Nå: Side Magazine,
The Fortune Teller


04.05.2022 Kollasj av Yasmine d’O. 

Bergen Assembly, vår convener Saâdane Afif og ansvarlig redaktør Yasmine d’O. er glade for å lansere den fjerde utgaven av Side Magazine, som gir form til rollefiguren Sannsigeren. 
 
Kjære Sannsiger, hva forteller kortene deg i dag? Kan du kaste lys over mørket som overskygger våre mulige fremtider?

Professor Alain Schnapp sin dyptgripende kunnskap blir påkalt for å gi oss en ny profeti fra de hjemsøkte ruiner. For denne utgaven har vi også transkribert budskapet overlevert av orakelet Franco “Bifo” Berardi ved Apollontempelet i Delfi til studentene ved Dirty Art Department (Amsterdam). Hell og fremgang flyter ofte fra den utenforstående; Aage Borchgrevink gjenforteller hvordan den irakiske immigranten og geologen Farouk al Kasim bidro til etableringen av den norske modellen for oljeindustrien. Gjengivelsen av utvalgte sider fra Vera Dengler sine dagbøker viser muligheten for at stemmene fra hennes yngre selv kastet forbannelse over hennes fremtid som kunstner. Kan det tenkes at bokhandleren er en slags sannsiger? Dette spørsmålet rettes til siddhartha lokanandi og Theresa Clasen. Til slutt, akkompagnert av samiske runebommer, forteller Fredrik Post historier om dette påkallelsens instrument.
 
Redaksjonskomiteen for The Fortune Teller består av Saâdane Afif, Anna Bühler, Alix Chambaud, Louisa Elderton, Eirini Fountedaki, Ingrid Haug Erstad, Jonas von Lenthe, Yasmine d’O., Pit Stenkhoff, og Kirsten Wandschneider.
 
Side Magazine vil publiseres i syv utgaver fram mot åpningen av Yasmine og Heptaederets syv sider i september. En åttende spesialutgave vil bli publisert etter åpningen.

Bergen Assembly takker Bergen kommune og Norsk kulturråd for støtte til prosjektet.

Side Magazine utgis av Wirklichkeit Books.

Bestill her:
I Norge, eller andre steder i verden fra Wirklichkeitbooks.com


Bergen Assembly 2022
Utstilling: 8.9. — 6.11.2022
Åpningsdager: 8.9. — 11.9.2022