Publikasjoner


utgaver

    ︎
    ︎
    ︎
    ︎
    ︎
    ︎ KonferanseBergen Assembly


Instagram / Facebook / Twitter

Personvern
MarkLokalisert / Localized


NO / ENNOK 50,00

Crtl+Z Publishing ble vinteren 2008 forespurt av Bergen Kunsthall om de i anledning Bergen Biennial Conference i september 2009 kunne redigere en publikasjon som speilet det lokale kunstmiljøets respons på Bergen kommunes forslag om å etabler en biennale. Antologien Lokalisert/Localized springer ut fra, men er redigert uavhengig av, denne konferansen.
 
Med tekster av:
Knut Ove Arntzen, Malin Barth, Jørgen Blitzner, Espen Sommer Eide, Øyvind Pål Farstad, Melanie Fieldseth, Gisle Frøysland, Are Hauffen, Ingvill Henmo, Toril Johannesen, Erik Joung, Annertte Kierulf, Eva Kun, Per Kvist, Jørgen Larsson, Sissel Lillebostad, Jørgen Lund, Rita Marhaug, Marie Nerland, Heidi Nikolaisen, Anngjerd Rustand, Arne Rygg, Steinar Sekkingstad, Hilde Skjeggestad, Torunn Skjelland, Renee Turner, Maia Urstad, Ole Mads Sirks Vevle, Synnøve Vik, Jeremy Welsh

Ser du noe du liker?
Besøk oss i våre lokaler i Halfdan Kjerulfs gate 4, 5017 Bergen,
eller bestill gjennom:
post@bergenassembly.no

Halfdan Kjerulfs gate 4
5017 Bergen


Mandag—Fredag
11:00–17:00

Imprint

ISBN
978-82-92817-07-0
XX x XX cm
362 sider
Norsk og engelskRedaktører: 
Anne Szefer Karlsen, Morten Kvamme, Arne Skaug Olsen
Redaksjonsmedarbeider: Toril Johannesen
Transkribering:
Åsne Hagen, Toril Johanessen, Vilde Salhus Røed
Design: 
Pjolter

© 2009

Utgitt av Ctrl+Z Publishing