Publikasjoner


utgaver

    ︎
    ︎
    ︎
    ︎
    ︎
    ︎ KonferanseBergen Assembly


Instagram / Facebook / Twitter

Personvern
Mark

Perennial Biennial


NETTSIDE →
NO / EN

Europa går gjennom omfattende politiske og kulturelle endringer som utfordrer samholdet og samarbeidet mellom de europeiske landene og kulturelle aktørene. Denne utfordringen aktualiserer behovet for et tett samarbeid i kunstfeltet. The Perennial Biennial er et samarbeidsprosjekt mellom fem periodiske kunstarrangementer.

The Perennial Biennial har siden 2018 vært et kontinuerlig samarbeidsprosjekt mellom fem partnere i Norge (Bergen Assemby), Tyskland, (Berlinbiennalen), Storbritannia (Liverpoolbiennalen), Latvia (PIBOCA) og Slovenia (Ljubljana Biennial of Graphic Arts). Prosjektet har som mål å øke og dele kunnskap og kompetanse i biennalefeltet, og styrke de europeiske biennalene. Deltakerne i prosjektet arbeider tett sammen med International Biennial Association (IBA). Prosjektet driver fram utforskning, beskrivelse og formulering av nye innsikter i biennalefeltet gjennom samarbeid, utveksling av medarbeidere og deling av ekspertise og modeller for en bærekraftig praksis. Prosjektet søker å etablere en dynamisk europeisk plattform for utveksling, noe som vil styrke samtidskunsscenen globalt, på europeisk nivå og lokalt.

Prosjektet er støttet av Creative Europe, EUs program for å støtte kultur, kreative og audiovisuelle næringer.