Publikasjoner


utgaver

    ︎
    ︎
    ︎
    ︎
    ︎
    ︎ KonferanseBergen Assembly


Instagram / Facebook / Twitter

Personvern
Mark
NO / EN
 


Open Meeting & Conversation: Artists, Cultural Workers and Unions in Solidarity with Palestine


Dato: 14.05.2024
Tid: 18:00-20:00
Arrangør: Palestinakomiteen i Bergen (Bergen Palestine Committee)Facebook arrangement

Møtet holdes på engelsk.

Åpent møte og samtale: kunstnere, kulturarbeidere og fagforeninger i solidaritet med Palestina under pågående folkemord.

Vi ser at mange kunstnere og kulturarbeidere er sterkt engasjert i, og følger med på rettighetene til det palestinske folk og hvordan Norge etterlever folkeretten i lys av den pågående krigen i Palestina.

Vi ønsker å invitere til et åpent møte for å diskutere hvordan vi som kunstnere og kulturarbeidere kan arbeide for solidaritet med Palestina og for å sette press på den norske regjeringen, blant annet gjennom å bruke vår kollektive stemme og våre fagforeninger som NBK og BKFH.

Som medlemmer av NBK og BKFH, som i tillegg er engasjert i Palestinakomiteen Bergens BDS-gruppe ønsker vi å dele våre perspektiv på, og tanker om hva vi som fagforeningsmedlemmer kan gjørebasert på hva andre fagforeninger i Norge har oppnådd. Vi vil også dele noe av det vi lærte fra Omar Barghouti, en av grunnleggerne til BDS bevegelsen, da han nylig besøkte Bergen.

Mona Khateeb, initiativtaker til Palestinakomiteens BDS-gruppe i Bergen og styremedlem i Palestinakomiteen i Bergen, vil holde en introduksjon.
Etter introduksjonen ønsker vi å invitere til en diskusjon rundt hva vi som kunstnere og fagorganiserte kan gjøre, og om det er stemning for det, kollektivt skrive en liste med forslag til NBK og BKFH.
Sted
Halfdan Kjerulfs gate 4
5017 Bergen
Hvis du eller din gruppe er interessert i å bruke kontoret,
ta kontakt på: events@bergenassembly.no