Publikasjoner


utgaver

    ︎
    ︎
    ︎
    ︎
    ︎
    ︎ KonferanseBergen Assembly


Instagram / Facebook / Twitter

Personvern
Mark
NO / EN  

Nye medlemmer
i styret og kunstnerisk råd.


22.01.2021

Bergen Assembly er svært glade for å få med nye styremedlemmer: Pedro Gómez-Egaña, kunstner og professor ved Kunsthøgskolen i Oslo, Hanne Mugaas, direktør for Kunsthall Stavanger og Sveinung Unneland, kunstner og doktorgradskandidat ved KMD University of Bergen. Styremedlemmer som fortsetter er Henriette Gallus og Stein Olaf Onarheim, som fortsetter som styreleder. Vi vil gjerne takke avtroppende styremedlemmer Bodil Friele, Arne Rygg og Marit Warncke for deres bidrag til Bergen Assembly.

Vårt kunstneriske råd får i år to nye medlemmer; Anselm Franke som er kurator, forfatter og leder for visuell kunst og film ved HKW (Haus der Kulturen der Welt) i Berlin, og Anaïs Tondeur, en forskningsbasert kunstner med base i Paris. De to, sammen med Ina Blom, Maria Hlavajova, Ranjit Hoskote, Michael Marder og Solveig Øvstebø, utgjør nå rådet.