Publikasjoner


utgaver

    ︎
    ︎
    ︎
    ︎
    ︎
    ︎ KonferanseBergen Assembly


Instagram / Facebook / Twitter

Personvern
Mark
NO / EN  

Bergen Assembly 2019 runder av med over 43.000 besøk totalt


14.10.2019


Actually, the Dead Are Not Dead er et prosjekt som er viet livet. Det dreier seg om forestillinger, initiativer og livspraksis som trosser de normative modellene og konstruksjonene som er skapt av legevitenskapens, politikkens, jussens og kulturens institusjoner. Det avviser dikotomiene liv og død, menneskelig og ikke-menneskelig, subjekt og objekt, sunn og syk, funksjonsfrisk og funksjonshemmet. Hvis de døde ikke utelukkende er døde, er livet mangfold.

— Kjernegruppen og medkuratorene i Bergen Assembly 2019 i Actually, the Dead Are Not Dead, forordet til guideboken

På søndag rundet vi av Bergen Assembly 2019, Actually, the Dead Are Not Dead. Triennalen var en stor suksess, med over 43.000 besøk totalt. Dette inkluderer ikke publikum i offentlige rom. Siden 5. april 2019 har arbeider av 140 bidragsytere blitt presentert. Fra 5. september til 10. november var en intensiv fase, med et tettpakket program som omfattet utstillingen og en rekke åpne arrangementer i ulike formater på visningssteder. Actually, the Dead Are Not Deadhadde fokus på pågående verk og serier, og flere av arbeidene som ble vist i Bergen, var bestillingsverk.

Actually, the Dead Are Not Dead
ble utviklet av en kjernegruppe som bestod av tolv kuratorer, kunstnere, teoretikere og aktivister. Medlemmene av kjernegruppen utviklet programmet i form av individuelle, felles og overlappende prosjekter der de også inviterte inn andre kunstnere, kuratorer og bidragsytere fra andre felt. Kjernegruppen bestod av convenerne Hans D. Christ og Iris Dressler i samarbeid med Murat Deha Boduroğlu, Banu Cennetoğlu, María García, Hiwa K, Katia Krupennikova, Viktor Neumann, Paul B. Preciado, Pedro G. Romero, Simon Sheikh og Emma Wolukau-Wanambwa. 

Denne tredje utgaven av Bergen Assembly bestod av fire likestilte plattformer: utstillingen, som var spredt på fem kunstinstitusjoner i Bergen; Belgin – et felles rom i Bergen sentrum som var åpent for lokale og internasjonale grupper og initiativer; Parliament of Bodies som hadde to hovedarrangementer 15. juni og 7. september; og formidlingsaktivitetene. Arrangementsprogrammet med filmvisninger, performancer, diskusjoner, konserter, foredrag, workshops, spilløkter, fester og mye mer hadde tilknytninger til alle de fire plattformene.

I utstillingen ble arbeider fra 70 bidragsytere presentert på Bergen Kunsthall, KODE 1 Permanenten, Entrée, Hordaland kunstsenter og Bergen Kjøtt – med forlengelser ut til Belgin, Folk og Røvere og det offentlige byrommet. Utstillingen var ikke strukturert etter tematiske seksjoner, men snarere som sammenstillinger av de ulike fibrene i Actually, the Dead Are Not Dead. To av de kuratoriske bidragene hadde egne titler og separate gjennomføringsområder: political parties av Pedro G. Romero og María García og Sick and Desiring av Nora Heidorn. Utstillingen ble tenkt som en helhet, og er resultatet av samspillet mellom de ulike individuelle og delte kuratoriske settingene.

Belgin, med lokale på gateplan i Bergen sentrum, ble åpnet for publikum som sosial møteplass og arbeidssted i april 2019. Belgin har vært et viktig ledd i å åpne opp både prosessen bak arbeidet med Actually, the Dead Are Not Dead og institusjonen selv, og har invitert til dialog og lokale innspill, ideer og påvirkninger. Navnet på lokalet refererer til den tyrkiske sangeren Belgin Sarılmışer (1958–1989), som tok «Bergen» som artistnavn. I Belgin arrangerte vi mye av det offentlige programmet til Bergen Assembly 2019, og vi var også glade for å kunne være vertskap for over 80 aktiviteter og arrangementer av lokale grupper.

Parliament of Bodies
, unnfanget av Paul B. Preciado og Viktor Neumann, etablerte en antifascistisk, transfeministisk og antirasistisk koalisjon og en feiring av de mange stemmene som sloss mot det teknopatriarkalske og kolonialistiske regimet verden over. I løpet av samlingene The Parliament of Bitches 15. juni og The Impossible Parliaments 7. september 2019 ble de nyopprettede fellesskapene Society in Translation og Society of Friends of Lorenza Böttnerpresentert sammen med flere tidligere etablerte Open Form Societes. I løpet av nattprogrammet med diskusjoner, musikk, performancer, filmvisninger og ritualer synliggjorde Parliament of Bodies det tykke vevet av forbindelser som er skapt mellom innbyggere, forskere, kunstnere og organisasjoner i Bergen i løpet av tiden de har engasjert seg i denne plattformen.

Formidlingsplattformen gjennomførte ukentlig seks åpne arrangementer for målgrupper i alle aldre, i tillegg til en rekke frittstående aktiviteter. I stedet for kun å reprodusere eksisterende informasjon ga aktivitetene en ny vri på tradisjonelle formidlingsaktiviteter som guidede turer og familiebesøk. Formidlingsaktivitetene fokuserte på triennalen som et sted for utveksling, deling av erfaringer og kunnskap, og åpnet for nysgjerrighet på det uforutsette og uventede.

Den fjerde utgaven av Bergen Assembly finner sted i 2022. Den fleksible modellen for kunstnerisk produksjon og forskning strukturert rundt offentlige formater i Bergen blir oppfunnet på nytt for hver utgave. De neste convenerne som skal tenke ut format og innhold for Bergen Assembly 2022, kunngjøres neste år.