Publikasjoner


utgaver

    ︎
    ︎
    ︎
    ︎
    ︎
    ︎ KonferanseBergen Assembly


Instagram / Facebook / Twitter

Personvern
Mark

Åpent kontor

NO / EN


Bergen Assemblys kontor fungerer som et offentlig arbeids- og arrangementssted. 

Er du eller din gruppe interessert i å bruke kontoret vårt?
Åpent kontor er et lavterskelstilbud hvor vi ønsker å låne ut lokalene våres gratis til lokale grupper og tiltak som trenger plass til å arrangere både lukkede møter og offentlige arrangementer. Dersom det serveres alkohol, eller dere selv ønsker å ha en bartender tilstede, tar vi en timepris på 300 kr.

Hvis du ønsker å låne lokalet kan vi kontaktes på events@bergenassembly.no.

Hverdager 11:00-16:00 er du velkommen til å ta med deg egen PC eller arbeid og sitte på kontoret vårt. Her kan du få gratis kaffe/te og koble deg til gratis wifi. Stikk innom!


Vårt åpne kontor er fullt tilgjengelig fra gateplan, og toalettene våre er kjønnsnøytrale.

I Bergen Assembly er vi opptatt av å støtte en inkluderende og mangfoldig kunst scene i Bergen. Vi jobber for å skape et trygt rom fritt for rasisme, trakassering, mobbing og diskriminering basert på kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, etnisitet, religion eller inntekt.HISTORIE:
     
I 2016 etablerte vi "the Partisan Cafe" i den gamle brannstasjonen i Bergen. Dette ble et offentlig rom for kunst, samtaler, foredrag, debatt og performance, samtidig som det var møte- og informasjonssted for Bergen Assembly. Stedet ble utformet av Nora Sternfeld i samarbeid med kunstnerne Isa Rosenberg og Jenny Moore og en lokal gruppe av kunstnere. Det var et møtested for formidlerne av Bergen Assembly 2019 og et forsøkssted for en ny radikal gjestfrihet. I 2019 etablerte Bergen Assembly "Belgin" i KODE 2, og åpnet dermed opp et tidligere arkiv og restaurasjonsverksted ved KODE, Kunstmuséene i Bergen, for offentligheten. Dette var Bergen Assemblys arbeidsrom og kontor i 2019, men også et offentlig sted der alle var velkomne til å arbeide og ha arrangementer. Det ble et pusterom, og et sted for arbeid, lek og samarbeid.
Begge stedene ble møteplasser uten kjøpepress, sentrale allmenninger for dem som trengte et fristed eller et sted for å engasjere seg.

Vi har etablert vårt kontor som et åpent rom for samling og utveksling, arbeid og arrangementer, på grunnlag av erfaringene fra disse tidligere prosjektene og fra de som gjennomførte dem.

Bergen Assemblys kontorer i Halfdan Kjerulfs gate 4 ble designet og bygget i 2020 av den bergensbaserte arkitekten Tord Øyen og Kristoffer Wie van der Pas.
Hvis du eller din gruppe er interessert i å bruke kontoret,
ta kontakt på:
events@bergenassembly.no
mandag—fredag
11:00–16:00