Publikasjoner


utgaver

    ︎
    ︎
    ︎
    ︎
    ︎
    ︎ KonferanseBergen Assembly


Instagram / Facebook / Twitter

Personvern
Mark
NO / EN
 Antikrigs-Initiativet—Åpent møte med Glenn Diesen: Blir vi tryggere med 12 amerikanske militærbaser?


Dato: 13.05.2024
Tid: 18:30-20:30
Arrangør: Antikrigs-InitiativetAntirigsinitiativet.no

I forsvarspolitikken knytter Norge seg stadig sterkere til USA, noe som blant annet inkluderer 12 amerikanske baser på norsk jord. Trygger dette vår sikkerhet?

Glenn Diesen er professor i statsvitenskap/sosiologi ved universitetet i Sørøst-Norge. Hans hovedfokus er Russland og Eurasisk integrasjon. Mesteparten av utdannelsen og forskningen hans har vært knyttet til utenlandske universitet. Han er redaktør for tidsskriftet “Russian in Global Affairs”.

Om Foredrag:

Det er vel liten tvil om at USAs posisjon som hegemon i en unipolar verden er på vei til å ta slutt. Det er da mye som tyder på at denne supermakten kommer til å bli mer aggressiv og å engasjere seg mer militært for å bevare sin posisjon. Ikke minst merker vi dette i våre nærområder i forbindelse med Ukrainakonflikten hvor USA har brukt Ukraina for å svekke Russland.

Det er i lys av denne utvikling vi nå ender opp med 12 amerikanske baser på norsk jord. Disse blir underlagt amerikansk suverenitet, som om de var amerikansk territorium. Dette er et klart brudd med det som har vært norsk klippefast basepolitikk siden vi ble NATO-medlemmer. I tillegg skal forsvarsbudsjettet nesten dobles med innkjøp av amerikanske våpen som vil innebære en enorm gavepakke til det amerikanske militærindustrielle kompleks. 

***

Diesen har utgitt flere bøker som har fått veldig gode anmeldelser rundt omkring i verden i akademia og ellers. Dette gjelder ikke minst hans siste bok: “The Ukraine War & the Eurasian World Order”.

Mens Diesen er en anerkjent forsker på den internasjonale arena, som også deltar i TV-debatter verden over, er han en stemme som er uønsket i de norske hovedmediene. Årsaken til dette ser ut til å være at han trekker inn den geopolitiske eller historiske konteksten bak krigen i Ukraina og at han mener det selvsagte at det er viktig å kunne forstå Russlands motiver og analyser. Dette er uønsket i Norge fordi det bryter med den enkle svart-hvit historien våre makthavere tydeligvis ønsker vi alle bør ha. Det sier jo ganske mye at NRK i juni 2022 la seg flat og beklaget seg fordi de hadde sluppet til Diesen i Helgemorgen.
Møtet er gratis og det blir anledning å kjøpe forfriskninger i baren.
Sted
Halfdan Kjerulfs gate 4
5017 Bergen
Hvis du eller din gruppe er interessert i å bruke kontoret,
ta kontakt på: events@bergenassembly.no