Om
Bergen Assembly

Bergen Assembly er en periodisk modell for kunstnerisk produksjon og forskning som leder fram til offentlige arrangementer som finner sted hvert tredje år i Bergen. For den tredje utgaven av Bergen Assembly i 2019 er Hans D. Christ og Iris Dressler valgt som «convenere».

Convenerens rolle kan minne om kuratorens rolle, men den gir i tillegg mulighet til å dele kuratorisk ansvar med andre. Christ og Dressler har invitert ti kunstnere, kuratorer, aktivister og teoretikere fra ulike felt til å utvikle innholdet og formatene for den kommende utgaven sammen med dem i en kollektiv prosess. Murat Deha Boduroğlu, Banu Cennetoğlu, María García, Hiwa K, Katia Krupennikova, Viktor Neumann, Paul B. Preciado, Pedro G. Romero, Simon Sheikh og Emma Wolukau-Wanambwa utgjør sammen med Hans D. Christ og Iris Dressler kjernegruppen for Bergen Assembly 2019. Kjernegruppen samarbeider tett med lokale aktører.

Bergen Assembly er en fleksibel modell hvis hovedoppgave det er å utfordre tidspresset både kunstproduksjon så vel som publikumsopplevelse lider under i dag. Denne tilnærmingen er en reaksjon på en overmettet informasjonskultur der oppmerksomheten vår stadig komprimeres og i økende grad er blitt kommersialisert. For å svare på disse utfordringene endrer Bergen Assembly karakter for hver utgave. 

Bergen Assembly ble etablert etter Bergen Biennial Conference i 2009. Konferansen var en reaksjon på Bergen kommunes forslag om å etablere en internasjonal biennale for samtidskunst i byen, der spørsmålet «To biennial or not to biennial?» ble diskutert med internasjonale kuratorer, kunstnere og akademikere. Dette resulterte i The Biennial Reader (Hatje Cantz/Bergen Kunsthall, 2010), som til dags dato er den mest omfattende publikasjonen om biennalers og periodiske utstillinger og arrangementers historie, kultur og gjennomføring i et globalt perspektiv. 

Den første utgaven av Bergen Assembly hadde tittelen Monday Begins on Saturday,med Ekaterina Degot and David Riff som convenere, og manifesterte seg som utstillinger på en rekke visningssteder i Bergen og en publikasjon i 2013. Forrige utgave av triennalen, i 2016, hadde Tarek Atoui, kollektivet freethought og PRAXES som kunstneriske ledere.

Kontakt

BERGENSTRIENNALEN AS
Postboks 875 Sentrum
5807 Bergen, Norway
+47 468 43 341
post@bergenassembly.no

Ingrid Haug Erstad
Konstituert direktør
+47 468 43 341
director@bergenassembly.no

Anne Szefer Karlsen
Seniorrådgiver
+47 971 18 482
anne@bergenassembly.no

Tor Steffen Espedal
Prosjektkoordinator
+47 404 97 031
tor@bergenassembly.no

Sunniva Vik
Administrasjonskoordinator
+47 922 48 105
sunniva@bergenassembly.no

Kirsten Wandschneider
Produksjonsleder
kirsten@bergenassembly.no

Sara Kollstrøm Heilevang
Produksjonskoordinator
sara@bergenassembly.no

Kristen Keegan
teknisk koordinator
kristen@bergenassembly.no

Henriette Sölter
Kommunikasjonsleder
henriette@bergenassembly.no

Emilio Sanhueza
Kommunikasjonskoordinator
emilio@bergenassembly.no

Daniela Ramos Arias
Formidlingsleder
daniela@bergenassembly.no

Stacy Brafield
Formidling
stacy@bergenassembly.no

Formidling i samarbeid med Pedagogías Invisibles

Eleni Michaelidi
Redaktør
Eleni@bergenassembly.no

STYRE
Stein-Olaf Onarheim
Bodil Friele
Henriette Gallus
Arne Rygg
Marit Warncke

KUNSTNERISK STYRE
Ute Meta Bauer
Ina Blom
Bruce W. Ferguson
Maria Hlavajova
Ranjit Hoskote
Solveig Øvstebø

DESIGN
Hort, Berlin 

NETTSTED
Leon Reindl 

Tidligere utgaver