UTSTILLING 5.9.–10.11.2019
ÅPNINGSDAGER 5.–8.9.2019
ARRANGEMENTER 5.4.–10.11.2019

GRATIS ADGANG

Bergen Assembly 5.9.–10.11.2019

Bergen Assembly 2019, med tittelen Actually, the Dead Are Not Dead, omfatter en utstilling og en serie med arrangementer som finner sted på ulike visningssteder i Bergen. Prosjektet er en fordypelse i «liv», med en forståelse av liv som overskrider det binære forholdet mellom for eksempel liv og død, natur og kultur, menneske og dyr, subjekt og objekt, frisk og syk, fortid og fremtid.

Actually, the Dead Are Not Dead utforsker hvordan vi kan omdefinere alliansene vi har med de som ikke lever nå. Prosjektet foreslår å kommunisere med fortidens og fremtidens spøkelser, og ta ansvar for de som ikke lenger – eller ikke ennå – er her. Et slikt ansvar innebærer en motstand mot at livet er underkastet dødens politikk, blant annet ved utslettelsen av det materielle og idealistiske livsgrunnlaget for et utall mennesker, den dødelige avvisningen av flyktninger og ødeleggelsen av planeten vår. Actually, the Dead Are Not Dead handler om en gjenerobring av livet, og utforsker potensialet i kunstneriske praksiser til å forstå liv på en annen måte.

Utstillingen, som finner sted i fem ulike bygninger (Bergen Kunsthall, Bergen Kjøtt, Entrée, Hordaland Kunstsenter og KODE 1 Permanenten), inkluderer verk fra omtrent 60 kunstnere og bidragsytere med bakgrunn fra andre felt. Flere av verkene er nye produksjoner, men også verk hentet fra langvarige kunstneriske prosjekt danner et fokus for utstillingen.

En kuratorisk prosess gjort i fellesskap er grunnlaget for utstillingen. I stedet for tematisk organisering, eller kuratoren som autoritet, blir ulike estetiske, metodologiske og diskursive tråder relaterte til hverandre, fra bygning til bygning og på forskjellig vis.

Belgin er Bergen Assembly 2019 sitt sentrale arbeids-, møte- og offentlige rom fra april til november 2019. Lokalet på KODE 2 har ikke vært offentlig tilgjengelig på mange år. Rommet vil ikke bare være beverte selve Bergen Assembly, men er også åpen for aktiviteter fra lokale grupper og initiativ.

Kjernegruppe: Murat Deha Boduroğlu, Banu Cennetoğlu, Hans D. Christ, Iris Dressler, María García, Nora Heidorn, Hiwa K, Katia Krupennikova, Viktor Neumann, Paul B. Preciado, Pedro G. Romero, Simon Sheikh, Nathalie Boseul Shin, Emma Wolukau-Wanambwa

Les mer